Sanal Gezinti Online Rezervasyon Ziyaretçi Defteri İletişim  
 
Laguna Hotel
Ana Sayfa
Sanal Gezinti
Foto Galeri
Odalarımız
Restaurant
Online Rezervasyon
Ziyaretçi Defteri
İletişim
Location
Antalya
 
Hava Tahmini
Antalya, Turkey Forecast
Antalya

hotel 360 virtual tour
Sanal GezintiAntalyaTermessos Termessos
Orman içinde korunan ören yerlerinin en çarpıcılarından biri olup aynı adı taşıyan Milli Park'ın içinde yer alır. Beydağları-Termessos Milli Parkı; bitki örtüsü ile bölgenin botanik, yaban keçisi sürüleri ile de açık hayvanat bahçesi görünümündedir. Antalya-Korkuteli karayolunun 24. km'sinden sola tırmanan özel yolla 1050 m. yükseklikte Güllük Dağı'ndaki kalıntılara ulaşılabilir. Şehrin kalıntıları, Antalya-Korkuteli yolu üzerindeki Yenicekahve yakınında bulunan Hellenistik devir suru ile başlar ve Güllük dağının zirvesine kadar devam eder. Otoparktan sonra...
More information about Termessos

Perge Perge
Antalya’nın 16 km. doğusunda kurulmuş olan Perge, antik kaynaklarda adından çok sık söz edilen Pamphylia kentlerinden biridir. Birçok kaynak, bugün kentin 5 km. doğusundan akan Aksu (Kestros) Irmağı yoluyla Perge’ye gelinebildiğini yazmaktadır. İncil’de, "Resullerin İşleri" bölümünde Aziz Paul ile Aziz Barnabas’ın Kıbrıs Adası’nın güneyindeki "Pabhos’tan yelken açıp, Pamphylia’nın Perga’sına" geldikleri anlatılır. Bu ifade, Perge’ye deniz yoluyla ulaşıldığını gösteren önemli bir kanıt sayılmaktadır. Bölgede en fazla ziyaretçi alan antik kentlerden biri olan...
More information about Perge

Alara Han Alara Han
Alara Kalesine 800 metre uzakta bir düzlükte ve Alara Çayı kıyısındadır. Tümüyle kesme iri taşlarla 2 bin metrekare üzerine kervansaray olarak inşa edilmiştir. 1231 yılında yapılan han birkaç yıl önce onarılmış ve bugün restoran ve alışveriş merkezi olarak kullanılmaktadır. Kervansarayın nöbetçi kulübesi günümüzde de özelliğini korumaktadır. Kervansarayın ikinci kapısı, yolcuların kalacağı mekanlara açılır. Uzun bir koridorun iki yanında odacıklar bulunur. Kervansarayın içinde çeşme, mescit ve hamam vardır. Yapının onarımı sırasında ortaya...
More information about Alara Han

Antalya Antalya
Antalya tarihi taş devrine kadar dayanır.Bunun kanıtı Yağca Köyü civarında Karain Mağarasında bulunan Paleolitik çağ buluntularıdır. Karataş Semahöyük kazılarında çok büyük mikarda eski tunç çağı buluntuları çıkarılmıştır.Hititlerin çivi yazılı tabletlerinde geçen Ahiyava' ya da Arzova ülkesinin Pamfilya (Antalya ) olabileceği tarihçiler arasında ileri sürülüyor.Fakat Side hariç bir kaç buluntunun dışında burada yaşadığına dair bir buluntuya rastlanmıştır.Yunan efsanelerinde ise Truva savaşından sonra bazı Aka kafilelerinin Kalkhas yönetiminde Pamfilya ' ya ulaşmış oldukları...
More information about Antalya

Alanya Alanya
Antik devirde ismi Korakesion ve Kalonoros olan Alanya, Kilikya sınırında Pamfilya'ya karşı bir savunma kalesi görevi görüyordu. Alanya'nın eski çağlardan Korakesion denilen eski kısmı yüksek kayalıktan ibaret bir yarımada üzerinde yer almaktadır. Savunmaya elverişli konumu nedeniyle Romalılar zamanında ve daha önce Helenistik devirde uzun süre korsanlara sığınak teşkil etmiştir. Korsanlar burada gizlenirler ve elde ettikleri malları bugün korsan mağarası dediğimiz yerden yukarıya açılan bir tünelle yukarıya taşıyıp saklarlardı. Bunların reislerinden Diadoros...
More information about Alanya

Manavgat Manavgat
Antalya’nın 80 km kadar doğusunda bulunan ve 1329da kurulan Manavgat ilçesi, Manavgat Çayı (Melas’ın) doğu ve batı yakasında yer almaktadır. 15. yüzyılda Osmanlı topraklarına katılan ve daha önce Melas (Karasu) adıyla anılan Manavgat ilçesi, 19. yy sonlarında Konya Vilayeti, Teke Sancağının Alaiye (Alanya) kazasına bağlı nahiye merkezi olan bir yerleşim yeri idi. Yüzölçümü 2.296 km2 dir. Antalya’yı Mersin’e bağlayan ve yaz aylarında turizm açısından büyük önem taşıyan karayolunun geçtiği Manavgat kenti,...
More information about Manavgat

Side Side
Eski Pamphylia’nın en geniş limanı olan Side, denize doğru kuzey-güney yönünde uzanan küçük bir yarım adanın üzerinde kurulmuştur. Hem Strabo hem de Arrianos, Batı Anadolu’daki Aeolia’da bulunan Kyme’den göçenler tarafından kurulduğunu kaydeder. Büyük olasılıkla, bu kolonileşme M.Ö. 7. yüzyılda olmuştur. Arrionas’a göre göçmenler Kyme’den Side’ye geldiklerinde lehçeyi anlayamamışlar ancak yerli dilin etkisi öyle büyük olmuş ki kısa bir süre sonra yeni gelenler kendi dilleri olan Yunanca’yı unutmuşlar ve Side’nin dilini konuşmaya...
More information about Side

Aspendos Aspendos
Antalya - Alanya karayolunun 44. km.sinden kuzeye dönen yolun 2. km.sinde yer alan Aspendos, sadece Anadolu'nun değil tüm Akdeniz dünyasının en iyi koruna gelmiş Roma Dönemi tiyatrosuna sahip olmasıyla ünlüdür. Şehir, bölgenin en büyük nehirlerinden Köprüçay (Antik Eurymedon) yakınlarındaki tepe düzlüğünde kurulmuştur. İ.Ö. 5. yy.da basılmış sikkelerinde adı Estvediys olarak geçer. Anadolu kökenli bu ad, şehrin çok eski dönemlerde yerleşim gördüğünün kanıtıdır. Akdeniz ile ulaşımını ve gelişmesini yakınındaki nehre ve dolayısıyla...
More information about Aspendos
 
 

E-Ticaret

Ana Sayfa
|
Sanal Gezinti
|
Online Rezervasyon
|
Ziyaretçi Defteri
|
İletişim

Copyright © Laguna Suit Hotel