Sanal Gezinti Online Rezervasyon Ziyaretçi Defteri İletişim  
 
Laguna Hotel
Ana Sayfa
Sanal Gezinti
Foto Galeri
Odalarımız
Restaurant
Online Rezervasyon
Ziyaretçi Defteri
İletişim
Location
Antalya
 
Hava Tahmini
Antalya, Turkey Forecast
Antalya

hotel 360 virtual tour
Sanal GezintiPerge


Antalya’nın 16 km. doğusunda kurulmuş olan Perge, antik kaynaklarda adından çok sık söz edilen Pamphylia kentlerinden biridir. Birçok kaynak, bugün kentin 5 km. doğusundan akan Aksu (Kestros) Irmağı yoluyla Perge’ye gelinebildiğini yazmaktadır. İncil’de, "Resullerin İşleri" bölümünde Aziz Paul ile Aziz Barnabas’ın Kıbrıs Adası’nın güneyindeki "Pabhos’tan yelken açıp, Pamphylia’nın Perga’sına" geldikleri anlatılır. Bu ifade, Perge’ye deniz yoluyla ulaşıldığını gösteren önemli bir kanıt sayılmaktadır.

Bölgede en fazla ziyaretçi alan antik kentlerden biri olan Perge’ye ait kalıntılar, Antalya-Alanya Karayolu’nun 15. km.’sinin 2 km. kuzeyinde, geniş bir alana yayılmış durumdadır. 1946 yılında yüzey araştırmaları ile başlanan Perge kazı çalışmaları halen sürmektedir. Kentin kuzeyindeki doğal kaya kütlesi üzerinde Akropol yer almaktadır. Perge’de ziyaretçileri karşılayan ilk eser güneydeki tiyatrodur. İmparator Nero (İ.S. 54-68) döneminde, Helenistik mimari planla inşa edilen tiyatro, 15 bin kişiliktir. Üç katlı olan sahne binasının dış duvarı anıtsal çeşme olarak kullanılmıştır. Sahne binasının üzerinde, Dionysos’un yaşamı ve Kestros ırmağının akışı tasvirleri yer alır.

Tiyatronun kuzey doğusunda yer alan Stadion, 34 x 234 metre boyutlarındadır. Stadion’u çevreleyen kemerlerin her üçünden birinin giriş kapısı, diğerlerinin dükkan olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Dükkanların yakın çevresinde ele geçen kitabelerden hangi dükkanda ne satıldığı ve kime ait olduğu öğrenilebilmektedir. Kentin güneyindeki geç devir kapısından sonra ulaşılan geniş alan İmparator Septimus Severus (193-211) dönemine tarihlenmektedir. Alanın batısında İmparator Severus’a adanan Anıtsal Çeşme, onun batısında İmparator Vespasian (İ.S. 69-79) döneminde yapılan Güney Hamamı yer almaktadır. Hamamın duvar ve tabanları mermer kaplıdır.

Sütunlu Yol’un hemen başlangıcında, İ.Ö.. 3. yüzyılda Seleukoslar dönemine ait iki kuleli

Helenistik kapının giriş bölümünde, nişler içinde heykeller yer almaktaydı. Bu heykeller, İmparator Hadrian (İ.S. 118-138) döneminde Artemis Tapınak rahibesi ve kentin onursal kadın yöneticisi (Demiurgos) Palancia Magna tarafından yaptırılan, kentin kurucularının (Ktistes) heykelleriydi. Helenistik kulelerin doğusundaki alanda İmparator Antoninus Pius (İ.S. 138-161) döneminde yaptırılan 75 x 75 metre boyutlarında Agora yer almaktadır. Bir tür erzak pazarı (Makellum) olarak kullanılan Agoranın çevresinde, tabanları mozaik kaplı dükkanlar yer almaktadır. Agoranın ortasında, kalıntıları günümüze kadar gelen yuvarlak yapılı Tyche mabedi yer alır. Helenistik kapının kuzey açılımında yer alan İmparator Hadrian anısına inşa edilen kapı ile birlikte Perge’nin ünlü Sütunlu Yol’u başlar ve üzerinde Akropol’ün yer aldığı tepenin güneyindeki Nypheum’da (Anıtsal Çeşme) son bulur. Uzanır durumda tasvir edilen Nehir Tanrısı Kestros heykelinin altından akan su, Sütunlu Yol’un ortasındaki kanaldan güneye doğru akar.

Kuzey Nypheum’un batısındaki 76 x 76 metre boyutlarındaki Palaestra’nın yakınlarında kentin Kuzey Hamamı, Palaestra’nın tam güneyinde ise Bazilika yer alır. Perge, yörede en çok kalıntısı bulunan antik kentlerden biridir. Tiyatro, Septimus Severus Alanı, Agora ve diğer kalıntılarda bulunan heykeller Antalya Müzesi’nde sergilenmektedir.
 
 
 

E-Ticaret

Ana Sayfa
|
Sanal Gezinti
|
Online Rezervasyon
|
Ziyaretçi Defteri
|
İletişim

Copyright © Laguna Suit Hotel